Как да поръчаме изработка на уеб сайт

Как да се подготвя за моя сайт

 

Вече обяснихме какво трябва да знаете преди да поръчате изработка на уеб сайт. Сега ще научите какво трябва да знаете когато поръчвате изработване на сайт.

За постигането на добър резултат е необходима добра подготовка. Няма здрава сграда без здрави основи, както и няма строеж на сграда без проект, а също така няма проект без задание. Общо взето това е валидно за създаването на всяко изделие включително и за вашия нов сайт. С други думи за да имате качествен уеб сайт ви е необходимо задание.

Какво е задание и как да си го направите

Много просто - задание е техническия термин за поръчка или заявка. То е вашето обяснение за това, което искате да бъде изработено или създадено. Колкото по-добре знаете какво искате толкова по-подробна трябва да бъде вашата поръчка и крайния резултат ще бъде максимално близък до вашите нужди, желания и очаквания.

Представете си, че искате да ви проектират къща отивате при архитект и определяте как искате да изглежда вашия бъдещ дом. Не е достатъчно да кажете, че искате къща или, че искате прекрасна къща, защото едва ли ще бъдете доволни от крайния резултат. Трябва да дефинирате примерно колко етажа искате, каква площ ви е необходима, колко стаи, каква функция ще изпълнява всяка от тях, как искате да са разположени. Искате ли гараж, двор, колко да са големи, искате ли градинка, каква ограда предпочитате и т.н.

Разбира се, част от вашите желания ще се окажат неуместни поради законови, конструктивни, функционални или финансови причини. Въз основа на своите професионални знания и опит архитектът ще влезе в ролята на ваш консултант и ще ви помогне да коригирате вашите желания така, че да се получи най-оптималния резултат. Виждате, че без ясно изработено задание е неправилно да се пристъпва към изработване на каквото и да е. Когато се работи без задание се получава каквото стане. Искате ли новия ви сайт да бъде "каквото стане"?

Заявката за разработката на сайт не е нужно да отговаря на някакви литературни или технически изисквания, но трябва да съдържа следните данни:

Информация за вас

Никой не не ви познаваме по-добре от самите вас.Бъдещият ви сайта ще съдържа данни за вас, така че ще е нужна информация за вашата компания. Нужно е да опишете какъв е вашия бизнес, история, партньори, конкуренти, предимства, цели, стратегии, клиенти, продукти, начин на работа, служители, обучение, курсове, квалификация, мото, лого, идеи, местоположение и др. В общи линии всичко без PIN кода на банковата ви карта и размера на вашите обувки. Дори и най-малката подробност може да е решаваща за добрия резултат. Разбира се ще запазим вашия интерес и няма да използваме тази информация във ваша вреда.

Защо искате да имате уеб сайт

Споделете каква е причината поради която искате да имате сайт, какво целите с него какви ще бъдат неговите функции. Дали ще рекламирате или продавате чрез онлайн магазин продукт или услуга. Дали ще обслужвате и извършвате онлайн помощ на клиенти. Дали ще служи за предоставяне на информация за продукт или фирма. Дали ще работи за създаването и утвърждаването на продуктова марка или фирмено име или ще има друго предназначение.

Споделете как си представяте облика и работата на бъдещия ви сайт

Опишете подробно каква да бъде визията. Например колко колони си представяте да има, какво да съдържат горния и долния колонтитули на началната и вътрешните уеб страници. Как да бъде разположено менюто и т.н. Ако сте се впечатлили от начина по който изглежда даден сайт или елемент от него дайте линк и разяснете какво точно вихаресва. На какъв език (езици) ще бъде сайта. Как си представяте структурата и функционалността. Трябва ли да съдържа CMS система за управление на съдържанието (т.е. да променяте сайта си сами, да публикувате новини, съобщения, нови продукти и др.)

Освен изработка на уеб сайт желаете ли други услуги

Например оптимизация за търсещи машини, осигуряване на уеб хостинг, помощ при избор и регистрация на домейн, онлайн маркетинг ‐ реклама в интернет, абонамент за поддръжка или нещо друго.

Технико-технологични изисквания относно параметрите на разработката

Опишете ако имате някакви изисквания относно големината на сайта, ограничение в размера и броя на базите данни, съвместимост с инсталирания на сървъра софтуер максимално допустим брой файлове и др.

Срок за изпълнение

Упоменете с какъв срок за изпълнение разполагате, като имате пред вид, че кратките срокове ще се отразят на цената на проекта. Затова ако не е наложително не залагайте необосновано кратки срокове.

С какъв бюджет разполагате

Заложения бюджет ще се отрази пряко или косвено върху параметрите на проекта. Това не означава, че не може да се сдобиете с качествен сайт, но вероятно ще трябва да направите някои компромиси.