Изработка на уеб сайт в София

Създаваме уеб сайтове с уникално съдържание и дизайн. Изработените от нас интернет страници са оптимизирани така, че да са разбираеми и функционални за потребителите. Подбираме съдържанието по начин, който да отговаря на избраната от вас насоченост, като същевременно се съобразяваме с изискванията за SEO оптимизация. С това целим сайтът ви да се класира максимално напред в търсещите машини.
За да бъде оптимален резултатът при изработване на сайт е важно да разберем възможно най-точно и изчерпателно какви са вашите цели и потребности. Това е взаимен процес между вас и нас. Ще работим в екип. Опитът показва, че оптимални резултати се постигат само ако подходите сериозно и отговорно към изработката на сайта си и ни оказвате нужното съдействие, да подавате необходимата ни информация своевременно.

Процесът на изработване на уеб сайт при нас протича по следния начин:

ЕТАП 1потребност от сайт
Това е моментът, в който вие се свържете с нас. Ще обсъдим заедно как да си формулирате заданието за изработка на уеб сайт.
Тук ние се запознаваме с вашите потребности и изисквания за новия ви сайт. Ще се нуждаем от подробна информация за вас и вашата дейност. Във ваш интерес е да укажете какви са причините и бюджета за изработката на бъдещия сайт. Освен това възнамерявате ли да използвате допълнителни услуги като оптимизация, поддръжка, избор на домейн и хостинг. Това е информация от изключително значение за успеха на уеб сайта ви! Подробности по тези точки вижте в блога ни. Ще са необходими снимки и характерни графични изображения свързани с вас. Например лого на вашата фирма, снимки на продукти и процеси, събития и други. Нашата цел на този етап е да открием кое е характерно за вас. Така ще можем да съобразим сайта с вашата индивидуалност и ще станете разпознаваеми в интернет.
ЕТАП 2 разработка на сайт
Въз основа на събраните входни данни, нашият екип решава каква технология да използва за изработката на вашите уеб страници. Какво да бъде съдържанието. Какъв да бъде стилът. Каква ще е визията. Какъв ще е броят на включените страници. Често се разработват по няколко варианта на определени елементи от уеб сайта, които в последствие да бъдат дискутирани с вас.
ЕТАП 3 одобрение на проекта за сайт
В този етап ние ви запознаваме с нашия проект. Обясняваме ви защо сайта ви функционира по определен начин и защо сме се спрели точно на това съдържание. Ако сме подготвили варианти на части от уеб сайта, ви ги представяме. От вас очакваме да споделите вашите впечатления относно дизайна и да ни кажете дали проекта отговаря на вашите потребности и очаквания. Ако имате предложения за промяна на елементи от сайта ще ги обсъдим за да открием силните и слабите им страни. След това пристъпваме към редакция на проекта според направените уточнения.
ЕТАП 4 коригиране на проекта за сайт
Тук ние редактираме проекта по начин, който сме обсъдили с вас в предния етап. Придаваме окончателната визия и структура на бъдещия ви сайт. Подготвяме го за публикуване в интернет.
ЕТАП 5 финално одобрение от клиента за уебсайт
Представяме ви вашия нов сайт и ако имате забележки правим отново редакция. Ако сте съгласни с нашето предложение пристъпваме към финалния етап на уеб дизайна - публикуване на вашия сайт.
Всеки изработен от нас сайт минава през множество проверки. Задължително се съобръзяваме с изискванията на W3C стандартите. Планиране на ключовите думи в зависимост от резултатите в Google AdWords. SEO оптимизиране.
ЕТАП 6 публикуване на сайт
Ето, че дойде време проектът да се превърне в истински интернет сайт. Файловете се изпращат на сървър, от който уебсайта ви става достъпен за всички в интернет. Услугата по съхраняването на файловете върху сървър се нарича хостинг. Има различни видове хостинг, предлагащи съответното качество и цена на услугата. Ние ще ви дадем препоръка относно това,какъв вид хостинг ви е необходим. За да могат потребителите да стигнат до вашия сайт трябва да имате интернет адрес, наричан още домейн. Трябва да изберете и регистрите вашия домейн, за което също ще ви помогнем.