Стъпки, които водят до успех или провал на вашия уеб сайт

Как да се подготвя за моя сайт

Ще подскажем няколко неща свързани с уеб дизайна, на които да обърнете внимание при създаването на вашия сайт. От тези условия може да зависи успеха или провала на вашия проект.

 

Умения на уеб дизайнера

Можем да кажем, че уеб дизайнът включва в себе си дейности целящи оптималното подбиране и подреждане на частите, от които е изграден даден интернет сайт. Такива части са уеб страниците. Те могат да включват в себе си различни елементи като текстове, графични изображения, таблици, линкове, медии и други. Т.е. уеб дизайнът е отговорен за визията на даден сайт. Не е трудно да се сетим, че работата на уеб дизайнера е свързана с владеенето на определени технически познания, но също е необходимо да се проявяват творчески качества. В тази работа е важно да се проявява вкус към естетичното.

 

Избор на тип сайт

Има сайтове, който са проектирани така, че да представят информация във вид на статия, брошура, картина. При тях няма движение. Посетителят просто ги разглежда. Това са статичните сайтове. Има обаче и такива, в които потребителят въвежда някакви входни данни и получава резултат. Например сайтовете за обяви извършват такива функции. Тези сайтове са динамични. За да функционират според нашите желания е нужно да се укаже на сървъра, на който е качен сайта какви действия трябва да извършва и при какви условия. За целта е нужно да се създаде програма, която да определи начина на работа на сървъра. Процесът по създаването на динамични сайтове се нарича уеб разработка. Рядко се случва класния уеб дизайнер да е класен уеб разработчик. Но във всеки случай и двамата са запознати с принципите на работата на другия. У нас освен специалистите другите почти не правят разлика между двете професии. Според предназначението много внимателно определете кой тип сайт е най-подходящ за постигане на целите ви. Така ще знаете дали ви трябва уеб дизайнер, уеб разработчик или и двете. Ако изпитвате затруднение да определите какъв тип да е бъдещия ви сайт, консултирайте се със споменатите по-горе специалисти.

 

Инструменти на уеб дизайнера

Разработващите даден сайт използват различни софтуерни инструменти в различните етапи от създаването му. Софтуерните инструменти търпят непрекъснато развитие било заради смяна на стандартите или с цел улесняване на работата и разширяване на възможностите. Но принципите, които са залегнали в тях не се променят. Технологиите за разработване сайтове позволяват да се използва WYSIWYG (What You See Is What You Get) софтуер или директно да се пише код. За проверка на резултатите от класирането на търсещите машини и подобряване на рейтинга се използват различни SEO инструменти.

 

Елементи на уеб дизайнът

Типография

Като правило успешните уеб сайтове съдържат в себе си само няколко начертания на шрифта, които са сходни по стил. Добрата практика е наложила сайтовете да използват така наречените серифи или сан серифи, но не се препоръчва да се използват и двата. Тук размерът има значение! Нужно е да се обърне внимание на големината на шрифта. Повечето уеб браузъри разпознават най-често използваните от уеб дизайнерите шрифтове. Това е още една причина да се придържате към тези шрифтове.

 

Оформление на страницата

Уеб страниците трябва да са "подредени" за да могат читателите на намират лесно информацията, за която са посетили вашия сайт. Ако изпитват затруднение и не могат да се ориентират, тогава ще потърсят информация на друго място! За да пестите ценното време на посетителите си трябва оформлението на всички страници в сайта да е идентично, логично и интуитивно. Друго нещо, на което е необходимо да се обърне внимание е ширината на страниците. Тя е важна за подреждането на обектите, което пък оказва влияние върху цялостното оформление на страницата. Ширината на страниците на най-популярните уеб сайтове е близка до 1024 пиксела. За да се получи по-естетична гледка върху мониторите, особено при тези с отношение на страните 16:9, е препоръчително страниците да са разположени централно. Все по-широкото навлизане на мобилните устройства и все по-лесния им достъп до интернет налага собствениците на уеб сайтове да се съобразят и с притежателите на такива устройства. Разнообразието в големините на дисплеите на различните смартфони, таблети, преносими компютри и др. доведе до появата на така наречените адаптивни сайтове. Идеята при този вид уеб сайтове е изгледът на уеб страниците да се настрои според разделителната способност на дисплея на устройството. Така се запазва естетиката и се избягва хоризонталното скролиране за да улесни посетителя. Адаптивното оформление се появява около 2000 година. Преди това браузърите и използваните от уеб дизайнерите начини на програмиране не са позволявали да адаптират сайтовете според размера и броя пиксели на потребителските монитори. Модерните браузъри получават информация от операционната система за конфигурацията на монитора. Така уеб браузърът може да разположи елементите на страниците по най-оптималния начин. Адаптивния уеб дизайн се основава на CSS3.

 

Качество на кода

Както във всяко нещо така и при създаването на уеб сайт съществуват стандарти. Обикновено стандартите са взаимствани от добрите практики. Предполага се, че ако се придържате към тях сте поели в правилна посока. Точно затова, при класирането на сайтовете един от факторите, които се следи от търсачките е дали кода отговаря на стандартите. Проверява се дали кода има грешки, добър ли е изгледа му, дали id и class са дефинирани правилно. Ако нещо не е наред с кода ви има опасност сайта ви да бъде неизползваем или да работи погрешно. Ако имате правилно направена DOCTYPE декларация може да извършите проверка чрез W3C за съответствие на стандартите.

 

Визия

Изгледът на страниците е от съществено значение. Посетителя може да се откаже да прочете съдържанието, колкото и качествено да е то, само защото визията му действа отблъскващо За всеки нов проект уеб дизайнерът е необходимо да е наясно с потребностите на целевата група потребители. Също така трябва да е запознат с техните изразни средства и език, за да ги накара да се чувстват удобно и да посетят повече страници. Нужно е изработващият сайта да знае какви са поставените цели. Например ако се изработва корпоративен сайт визията ще бъде една, а при създаване на сайт за забавления - съвсем различна. Дизайнерът трябва да е наясно какви точно са причините, поради които клиента иска да се изработи сайт.. Това е нужно за да се постигне хармония между изглед и съдържание. Тогава сайтът ще бъде по-привлекателен за целевата група потребители и ще им бъде по-полезен.

 

Структура на сайта

Чрез структурата на уеб сайта си вие трябва да привличате не само посетители, но и търсачките. За целта е нужно да има логическа връзка между уеб страниците ви. Така ще затвърдите впечатлението у търсещите машини, че сайта ви е със специфична тематика и вероятно е полезен. За интернет потребителите е важно бързо да се ориентират какво е предназначението на сайта ви. Никой не обича да му губят времето! Важно е навигацията да е разбираема дори интуитивна за да може вашия читател да получи информацията, поради която е посетил сайта ви. И не по-малко важно е да остане доволен. Като стана въпрос за структурата на вашия сайт нека споменем и за правилния избор на система за управление на съдържанието CMS и хостинг услуга. Помислете добре и подберете най-оптималния вариант за вас.