Акумулатори и батерии ток на разреждане
Акумулатори и батерии ток на разреждане, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори и батерии ток на разреждане

Капацитетът, отдаван от акумулаторите при стартерен режим на разреждане, няколко пъти е по-малък от тоя при продължителен режим на разреждане. Следователно капацитетът на акумулатора се намалява с повишаване на разрядния ток. Това обстоятелство се обяснява със следните причини. На първо място, с увеличаване на разрядния ток се увеличава разходът на активни маси за токообразуващите реакции за единица време. Интензивния разход на сярна киселина не успява да се попълни за сметка на дифузията на електролита в порите на активната маса. В резултат на това равновесието между количеството сярна кисели­на, разходена и подведена със свежия електролит за сметка на дифузията, ще се установява при по-ниска концентрация на сярната киселина в порите на активните маси. А това обстоятелство ще предизвика понижение на ЕДН и напрежението на акумулатора На второ място, колкото е по-голям разрядния ток, толкова повече оловен сулфат ще се образува на повърхността на плочите при това във вид на дребнокристален слой. Оловният сулфат бързо изолира активната маса на плочите от електролита, което също довежда до ускорено снижаване на ЕДН и напрежението до крайни значения. Тогава разредът е необходимо да се прекрати. Това явление се нарича пасивация на плочите. При разреждане с малък ток процесът на пасивация протича бавно, тъй като образуващият се в този случай оловен сулфат има по-едрокристална структура и заради това неговият слой ще бъде по-порьозен, а следователно достигьт на електролит до активната маса ще бъде облекчен.

Енергия на акумулатор и батерии

Енергията на акумулаторната батерия се определя като произведение на нейния разряден (заряден) капацитет и средното раз­рядно (зарядно) напрежение. И се изразява във ват. час (W.h):   WР = CРUР; Wз = CЗUЗ,  W.h.,   където Ср и С3 са капацитетите при разряд и заряд; UP и UЗ - средното значение на разрядното и зарядното напрежение. Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *