Безопасна работна среда със ЗБУТ

Безопасна работна среда със ЗБУТ

Една от най-важните и мащабни области в охраната на труда е осигуряването на най-удобните и безопасни фактори за служителя при изпълнение на неговите функционални задължения и безопасна работна среда. Условията на труд са комбинация от фактори в работната среда и трудовия процес, които влияят върху работата и здравето на работещите в предприятието. Ясно е, че на практика има работи, при които не е възможно да се осигури пълна безопасност - редица индустрии, минни предприятия и преработвателни отрасли първоначално са потенциално опасни. Тогава законодателството предписва да се компенсира вредното въздействие на такива фактори върху служителите - чрез осигуряване на допълнителна почивка, задълженията на работодателя да осигури предпазни средства, да следи здравето и да установи намалено работно време. Ще намерим по-подробно описание на тези обезщетения в съответните норми на Кодекса на труда на Република България.

Регулиране на ЗБУТ

За удобство на правното регулиране, за оценка на въздействието на ЗБУТ безопасните условия на труд и необходимостта от прилагане на компенсаторни мерки, всички условия на труд са разделени на групи.

Класове условия на работа:

  1. Клас 1 - оптимални условия на работа. Това са обикновени работни места, където вредните фактори не влияят на служителя или не надвишават стандартното ниво;
  2. Клас 2 - допустими условия на работа. Това са работни места, където степента на излагане на вредни фактори не надвишава стандартното ниво, а тялото на служителя се възстановява през периода на почивка или до началото на следващия работен ден;
  3. Клас 3 - вредни условия на труд. Тук нивата на излагане на вредни и опасни производствени фактори надвишават нормативните. В 3-ти клас вредни условия се разграничават четири подкласа. При разделянето на подкласове се вземат предвид последствията от въздействието на вредните фактори върху организма на работника и времето, необходимо за възстановяване.
  4. Клас 4 - опасни условия на труд. Вредните и опасни производствени фактори на работните места от този клас представляват заплаха за живота на служителя, а последствията от тяхното въздействие причиняват висок риск от развитие на остро професионално заболяване по време на работа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *